Версія для друку

Спецрада

Одеська державна академія технічного регулювання та якості,
адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15
тел. (048) 726-68-92, факс (048) 726-76-95

Спеціалізована вчена рада Д 41.113.01 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин,
05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Голова ради:
1. Коломієць Леонід Володимирович д.т.н., професор, ректор, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.
Заступник голови:
2. Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01.
Вчений секретар:
3. Грабовський Олег Вікторович, к.т.н., доцент, декан, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.
Члени ради:
4. Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
5. Ваганов Олександр Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
6. Величко Олег Миколайович, д.т.н., професор, директор Науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки, ДП «Укрметртестстандарт», спеціальність 05.01.02;
7. Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
8. Гоц Наталія Євгенівна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.01.02;
9. Діденко Віктор Дмитрович, д.ф.-м.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.11.01;
10. Зубрецька Наталія Анатоліївна, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.01.02;
11. Казакова Надія Феліксівна, д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
12. Лесовой Леонід Васильович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;
13. Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., професор, директор інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02;
14. Орнатський Дмитро Петрович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.11.01;
15. Тихан Мирослав Олексійович, д.т.н., доцент, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.11.01;
16. Шкуліпа Павло Альфредович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія технічного регулювання та якості, спеціальність 05.01.02.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 липня 2013 р. № 567 м. Київ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду

Анонси захистів:

Захист дисертації Банзак Оксани Вікторівни:

25 листопада 2016 року о 11:00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Банзак Оксани Вікторівни на тему «Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд. 616)

Файли автореферату: Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління

Файли дисертації: Методи та системи спектрометрії іонізуючих випромінювань та контроля радіаційної безпеки на основі напівпровідникових детекторів нового покоління

Відгуки опонентів:

 

Захист дисертації Возняковського Андрія Олеговича:

25 листопада 2016 року о 14:00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Возняковського Андрія Олеговича на тему «Метод підвищення точності вимірювання прискорень гіростабілізованих платформ» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд. 616)

Файли автореферату: Метод підвищення точності вимірювання прискорень гіростабілізованих платформ

Файли дисертації:Метод підвищення точності вимірювання прискорень гіростабілізованих платформ

Відгуки опонентів:


Захист дисертації Киричука Юрія Володимировича:

23 вересня 2016 року о 11:00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Киричука Юрія Володимировича на тему «Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система»» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд. 616)

Файли автореферату: Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система

Файли дисертації:Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система

Відгуки опонентів:


Захист дисертації Ганєвої Таїсії Іванівни:

23 вересня 2016 року о 14:00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбудеться захист дисертації Ганєвої Таїсії Іванівни на тему «Метод та засіб вимірювання деформації в складних технічних системах» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд. 616)

Файли автореферату: Метод та засіб вимірювання деформації в складних технічних системах

Файли дисертації: Метод та засіб вимірювання деформації в складних технічних системах

Відгуки опонентів:


Захист дисертації Вавілова Євгена Віталійовича:

26 лютого 2016 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбувся захист дисертації Вавілова Євгена Віталійовича на тему «Удосконалення моделі процесів вимірювання та оцінювання якості інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартів серії ISO 25000» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату: Удосконалення моделі процесів вимірювання та оцінювання якості інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартів серії ISO 25000

Файли дисертації: Удосконалення моделі процесів вимірювання та оцінювання якості інформаційних систем підприємств з урахуванням стандартів серії ISO 25000

Відгуки опонентів: Відгук Гоц Н.Є.
Відгук Кондрашова С.І.

 


Захист дисертації Габер Антоніни Анатоліївни:

24 грудня 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбувся захист дисертації Габер Антоніни Анатоліївни на тему «Удосконалення науково-методологічних засад забезпечення якості вищої та післядипломної освіти в сфері метрології» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату:Удосконалення науково-методологічних засад забезпечення якості вищої та післядипломної освіти в сфері метрології

Файли дисертації:Удосконалення науково-методологічних засад забезпечення якості вищої та післядипломної освіти в сфері метрології

Відгуки опонентів:

Відгук Відгук Корсуна В.І.
Відгук Відгук Козаченка М.Т.

 


Захист дисертації Гордієнко Тетяни Богданівни:

19 листопада 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбувся захист дисертації Гордієнко Тетяни Богданівни на тему «Розвиток наукових основ побудови та удосконалення багаторівневої національної системи стандартизації» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

 

Файли автореферату:Розвиток наукових основ побудови та удосконалення багаторівневої національної системи стандартизації

Файли дисертації: Розвиток наукових основ побудови та удосконалення багаторівневої національної системи стандартизації
Відгуки опонентів:

Відгук Мілованова В.І.
Відгук Корсуна В.І.
Відгук Ванько В.М.


Захист дисертації Карпенко Станіслава Романовича:

19 листопада 2015 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбувся захист дисертації Карпенко Станіслава Романовича на тему «Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань електричної потужності» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату: Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань електричної потужності

Файли дисертації: Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань електричної потужності
Відгуки опонентів:
Відгук Відгук Столярчука П.Г.
ВідгукВідгук Козаченко М.Т

 


Захист дисертації Орнатського Дмитра Петровича:

30 червня 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої

вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного

регулювання та якості відбувся захист дисертації Орнатського

Дмитра Петровича на тему «Методи та засоби підвищення

метрологічних характеристик дистанційних вимірювань

механічних величин» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та

методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового

ступеня доктора технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул.

Ковальська, 15, ауд.616)

Файли автореферату:Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин

Файли дисертації:Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин

Відгуки опонентів:


Захист дисертації Хаейн Тамари Михайлівни:

28 квітня 2015 року о 12:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.113.01 в Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбувся захист дисертації

Хаейн Тамари Михайлівни на тему «Методика і засіб метрологічної атестації координатно-вимірювальних машин» за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин, на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, ауд.303)

Файли автореферату: автореферат Методика і засіб метрологічної атестації координатно вимірювальних машин Розмір файлу: 1.5 МБ

Файли дисертації:дисертація Методика і засіб метрологічної атестації координатно вимірювальних машин Розмір файлу: 6.8 МБ

Відгуки опонентів:Відгук опонента ТИХАНА М.О.

Відгук опонента КОЗАЧЕНКО М.Т.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: