Версія для друку

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

safonova-n-vВ.о. декана факультету – Сафонова Надія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

На факультеті з 2016 року проводиться підготовка зі спеціальностей (напрямів підготовки) на денній формі навчання за ступенями вищої освіти (освітньо-кваліфікаційними рівнями):

бакалаврів:

галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізації:

Спеціальність: 152- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація:

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

Спеціальність: 171 – Електроніка

Спеціалізація:

спеціалістів та магістрів:

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізації

Контактні дані деканату факультету ІВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 506

Телефон: 048-728-18-26

Електронна пошта: dekanat@odatrya.org.ua

 

До складу факультету відносяться наступні структурні підрозділи:

– кафедра інформаційно-вимірювальних технологій;

– кафедра нановимірювань та вимірювальної техніки;

– кафедра загально-технічної та фундаментальної підготовки.

 


 

Кафедра Комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій:

komp-yuternih-ta-informatsiyno-vimiryuvalnih-tehnologiy1

Казакова Надія Феліксівна,

завідувач кафедри – доктор технічних наук,

доцент, член-кореспондент академії звязку

України

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

4 професори та доктори наук, 7 доцентів та кандидатів наук, 2 викладача-асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з більш ніж 20 навчальних дисциплін та методичне керівництво практичної підготовки студентів, що охоплюють такі основні напрямки:

теорія систем та системний аналіз;

теорія автоматичного управління;

інформаційно-вимірювальні технології та системи;

моделювання систем та процесів;

теорія електричних сигналів та кіл;

методи та засоби обробки сигналів;

вимірювальні прилади та системи;

технічна діагностика та надійність ЗВТ;

мікроконтролери та мікропроцесорні прилади;

програмна інженерія та програмування;

комп’ютерні системи та мережі;

системи автоматизованого проектування і конструювання приладів;

захист вимірювальної інформації.

Під керівництвом докторів наук  Братченка Г.Д. та Скачкова В.В. працює наукова школа «Інформаційні технології вимірювання просторових координат джерел радіовипромінювання, їх розділення та розпізнавання класів об’єктів в активних і пасивних радіотехнічних системах».

Професорсько-викладацьким складом виконуються роботи за наступною тематикою держбюджетних та госпдоговірних НДР:

удосконалення методів розділення, вимірювання просторових координат і розпізнавання об’єктів в адаптивних інформаційно-вимірювальних РТС;

синтез інтелектуальних експертних структур ентропійної оцінки якості автоматизованих систем вимірювання, управління та контролю;

розробка та впровадження електронного середовища навчання.

Контактні данні кафедри ІВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 305

Електронна пошта: ivt@odatrya.org.ua

 


Кафедра Нановимірювань та вимірювальної техніки:

Завідувач кафедри – доктор технічних наук,

професор Величко Олег Миколайович.Величко

Науково-педагогічний склад кафедри:

4 професори та доктори наук, 6 доцентів та

кандидатів наук, 5 старших викладачів, 2 викладача –

асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з більш

ніж 20 навчальних дисциплін та методичне керівництво практичної підготовки студентів, що охоплюють такі основні напрямки:

– електроніка та електротехніка;

– мікропроцесорні системи;

– методи та засоби вимірювання, випробувань та контролю;

– інтелектуальні засоби та сучасні технології вимірювальної техніки;

– нановимірювання;

– матеріалознавство та конструкційні матеріали;

– надійність засобів вимірювальної техніки;

– розрахунок та проектування засобів вимірювання;

– електричні та магнітні вимірювання;

– радіоелектронні вимірювання;

– теплотехнічні вимірювання;

– фізико-хімічні та біомедичні вимірювання.

На кафедрі, під керівництвом д. т. н. Величко О.М. працює наукова школа «Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем, автоматизованого оброблення результатів вимірювань та дистанційної передачі їх результатів для схем передавання розміру одиниць електричних величин від національних еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки»

Колективом кафедри НВВТ проводиться науково-дослідна робота за наступними зареєстрованими темами держбюджетних та кафедральних НДР:

– дослідження методів і засобів дистанційного калібрування прецизійних засобів вимірювання електричних величин;

– розробка, виготовлення і експериментальне випробування еталонного мобільного вимірювального комплексу для безгирної повірки і калібрування великовантажних залізничних платформенних ваг;

– Метрологічне виробництво засобів обліку електричної енергії.

Контактні данні кафедри НВВТ:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 302

Електронна пошта: nvvt@odatrya.org.ua


Кафедра Загально-технічної та фундаментальної підготовки:

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Янковський Олег Георгійович.

Науково-педагогічний склад кафедри: 3 професори та доктори наук, 6 доцентів та кандидатів наук, 3 старших викладача, 4 викладача-асистента.

Кафедра забезпечує навчальний процес з основних напрямків:ЯнковскийОГ

– вища математика;

– фізика;

– хімія;

– технічна механіка;

– інформатика та програмування;

– інженерна  та комп’ютерна графіка;

Колективом кафедри проводиться науково-дослідна робота за наступною тематикою госпдоговірних та кафедральних НДР:

–  розробка електромеханічних трансмісій для спеціальних гусеничних машин, методів і методик їх метрологічного забезпечення;

– формування наукового світогляду студентів при навчанні їх фундаментальним дисциплінам відповідно до основних принципів Болонського процесу;

– підвищення ефективності навчального процесу шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій;

– метрологічне забезпечення експлуатації та ремонту військових колісних та гусеничних машин;

– метрологічне забезпечення процесу оцінки результатів лабораторного контролю якості лікарських засобів.

Контактні данні кафедри ЗТФП:

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, кім. 307

Електронна пошта: ztfp@odatrya.org.ua

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: