Версія для друку

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

Спеціалізації:

– «Електротеплотехнічні вимірювання»

– «Контроль систем енергозабезпечення»

Електротеплотехнічні вимірювання займають особливе місце і є одними із найбільш поширених. Це обумовлено тим, що їх застосування забезпечує високу якість продукції та послуг в будь-якій галузі народного господарства: в харчовій, машинобудівній, хімічній, металургійній, нафто- та газодобувній і переробній промисловості, в енергетиці, екології, медицині, метеорології, науці, побуті, на транспорті тощо. Електротеплотехнічні вимірювання здійснюються за допомогою великої кількості засобів вимірювальної техніки.

В Україні особливої актуальності набули питання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів. Своєрідним стимулом для енергозбереження є впровадження ефективних приладів і систем контролю, обліку й регулювання споживання енергоносіїв, що, в свою чергу, потребує на ринку праці висококваліфікованих спеціалістів в цій галузі. Такі спеціалісти готуються на спеціалізації «Контроль систем енергозабезпечення». Студенти поглиблено вивчають засоби вимірювальної техніки для комерційного обліку енергоносіїв − лічильники холодної і гарячої води, лічильники газу, лічильники електричної енергії, лічильники теплової енергії, лічильники нафти, інформаційно-вимірювальні технології із застосуванням відповідних лічильників .

Випускникам спеціалізацій присвоюється кваліфікація технік з метрології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Професійна діяльність пов’язана з різноманітними аспектами застосування вимірювальної техніки: експлуатація, проведення вимірювальних процедур, оцінювання достовірності та точності отриманого результату.

Випускники спеціалізацій працюють:

– в установах державної метрологічної служби України;

– в метрологічних лабораторіях підприємств державної і приватної форми власності;

– у лабораторіях підприємств, що здійснюють контроль якості продукції та сировини;

– в лабораторіях підприємств, які здійснюють постачання та організовують комерційний облік холодної та гарячої води, природного газу, електричної енергії, теплової енергії ;

– на підприємствах, які здійснюють транспортування природного газу, нафти та електричної енергії в Україні та за кордон;

– на гідро- і тепло- електростанціях, ТЕЦ, атомних електростанціях;

– на підприємствах, що здійснюють моніторинг екологічного стану навколишнього середовища;

– у метрологічних службах та лабораторіях медичних установ і діагностичних центрів;

– в метрологічних лабораторіях підприємств залізничного, авіаційного і автомобільного транспорту та морських і річкових портів, а також в лабораторіях терміналів по перевантаженню сипучих, газоподібних, рідких та твердих матеріалів (збіжжя, соняшникової олії, нафти, зрідженого газу , вугілля тощо);

– на підприємствах, що займаються розробкою, виробництвом, розповсюдженням засобів вимірювальної техніки та їх інформаційною і сервісною підтримкою;

– у випробувальних та сертифікаційних центрах, в лабораторіях науково-дослідних інститутів.

За час навчання студенти отримують високий рівень теоретичної та практичної професійної підготовки. Практичні і лабораторні заняття за фахом проводяться в лабораторіях: вимірювань електричних та магнітних величин; температурних вимірювань; вимірювань тиску, витрат, рівня; фізико-хімічних випробувань. В лабораторіях проводяться заняття за двома спеціалізаціями.

ЛАБОРАТОРІЯ ВИМІРЮВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН

Якість багатьох технологічних процесів залежить від стану електрообладнання, яке обслуговує ці процеси. Кожне електрообладнання повинно задовольняти визначеним технічним вимогам. Перевірка виконання зазначених вимог проводиться за допомогою електровимірювальних приладів. Не менш важливим є використання електровимірювальних приладів і у сфері електрозабезпечення промислових підприємств, установ соціальної сфери та у житлово-комунальному господарстві.

У лабораторії вивчаються міри електричних та магнітних величин, перетворювачі електричних величин, аналогові та цифрові вимірювальні прилади, способи вимірювання електричних величин, потужності та електричної енергії. Також вивчаються повірочні установки, робочі еталонні прилади для повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.

ЛАБОРАТОРІЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Вимірювання температури є одними з найросповсюджених. Це пов’язано з тим, що температура має суттєвий вплив майже на кожний технологічний процес, експеримент та дослідження у будь-якій сфері життєдіяльності людини. Від точності вимірювання і регулювання температури залежить якість кінцевої продукції, якість функціонування промислових комплексів та їх безпека, фізичний стан людини.

В Україні існує велика кількість різноманітних засобів вимірювання температури. Тому питання забезпечення отримання достовірних результатів вимірювання температури та теплової енергії є актуальним і потребує фахових спеціалістів в цій галузі

ЛАБОРАТОРІЯ ВИМІРЮВАНЬ ТИСКУ, ВИТРАТ, РІВНЯ

Різноманіття вимірювальних середовищ, що характеризуються різними фізико-хімічними властивостями, а також вимоги, що пред’являються до метрологічних характеристик і надійності приладів для вимірювання тиску, витрати і рівня, обумовили створення засобів вимірювання, заснованих на різних принципах і методах вимірювання.

Вимірювання тиску здійснюють манометри, вакуумметри та перетворювачі тиску. Для вимірювання кількості речовин використовують лічильники холодної та гарячої води, газу та нафтопродуктів. В лабораторії тиску, витрат і рівня студенти вивчають зазначені засоби вимірювальної техніки.

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ

У сучасних умовах масового застосування синтетичних речовин в харчових технологіях, фармакології, біомедицині та в інших галузях особливого значення набули фізико-хімічні вимірювання. В лабораторії вивчаються методи та засоби вимірювальної техніки для проведення аналізу та ідентифікації речовин: харчових продуктів, ліків, біологічних рідин, зразків паливо-мастильних речовин, газових сумішей тощо.

Отримані теоретичні та практичні знання студенти закріплюють під час проходження навчальних та виробничих практик на підприємствах м. Одеси та Одеського регіону.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: