Версія для друку

Перелік документів для вступу до докторантури

Спеціальність:

 • 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань з обраної спеціальності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
 • засвідчену копію диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої спеціальності;
 • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (попередньо розглянутий на кафедрі);
 • наукова доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (наукові доповіді вступників заслуховуються на засіданні профільної кафедри, яка визначає можливість зарахування до докторантури);
 • дві внутрішні рецензії докторів наук за відповідною науковою спеціальністю на розгорнутий план докторської дисертації;
 • витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо рекомендації вступу до докторантури;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради академії про рекомендацію вступу до докторантури;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником академії, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
 • автобіографія;
 • характеристика з місця роботи;
 • фотокопія військового квитока (посвідчення про приписку) – для військовозобов’язаних;
 • копія паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • дві фотокартки (3х4);
 • паперова тека із зав’язками.

 

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Документи подаються у відділ аспірантури та докторантури ВНЗ «ОДАТРЯ» за адресою: м. Одеса – 65020, вул. Ковальська, 15 (к. 204), тел.: (048) 728-07-11.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: