Версія для друку

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 152 «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ»

Кваліфікації: спеціаліст – інженер з метрології та метрологічного забезпечення; магістр- науковий співробітник, викладач ВНЗ за фахом.

“Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції” – це спеціальність напрям наукових, технічних та нормативно-методичних МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇоснов якої, необхідні для забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Новизна і значення наукових і технічних проблем даної спеціальності для народного господарства полягає в розробці нових і вдосконаленні існуючих методів і засобів вимірювань, вирішенні нових науково обґрунтованих організаційних і методичних проблем, спрямованих на забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань, а також усунення і виключення негативних наслідків недостовірних результатів вимірювань, які в подальшому впливають на якість одержуваної продукції, послуги або процесу.

Основні компетенції:

– аналіз стану і динаміки якості продукції, метрологічного забезпечення виробництва;

– створення нових наукових, технічних та нормативно-методичних рішень, що забезпечують підвищення якості продукції;

– вдосконалення науково-методичних, техніко-економічних та інших основ метрологічного забезпечення для підвищення ефективного управління народним господарством;

– створення теоретичних моделей, що дозволяють досліджувати якість продукції та технологічних процесів, оцінювати ефективність метрологічного забезпечення;

– розробка планів, програм і метМЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ1одик проведення випробувань, вимірювань і контролю якості продукції;

– застосування проблемно-орієнтованих методів аналізу, синтезу та оптимізації процесів управління якістю, метрологічного забезпечення, стандартизації та оцінки відповідності;

– забезпечення виконання завдань щодо підвищення якості продукції,

щодо вдосконалення метрологічного забезпечення, з розробки нових і перегляду діючих стандартів, технічних умов та інших документів;

– розробка методичних і нормативних матеріалів, технічної документації, здійснення розроблених проектів і програм;
– проведення техніко-економічного аналізу, комплексне обґрунтування прийнятих і реалізованих рішень, скорочення циклу виконання робіт, сприяння підготовці процесу їх виконання, забезпечення необхідними технічними даними, матеріалами, обладнанням;

– участь у роботах по здійсненню досліджень, розробці проектів і програм, у проведенні необхідних заходів, пов’язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також у виконанні робіт із стандартизації технічних засобів, систем, процесів, обладнання та матеріалів, у розгляді різної технічної документації і підготовка необхідних відгуків, висновків та зауважень.

– складання графіків роМЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ2біт, замовлень, заявок, інструкцій, пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації, а також встановленої звітності за затвердженими формами і у встановлені терміни;

– вдосконалення системи забезпечення єдності вимірювань в країні;

– розробка та впровадження нових державних еталонів одиниць фізичних величин, що дозволяють істотно підвищити єдність і точність вимірювань.

 

Майбутні місця працевлаштування:

– регіональні центри стандартизації, метрології та сертифікації;

– випробувальні лабораторії;МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ3

– лабораторії з повірки та калібрування засобів вимірювань;

– підприємства галузей народного господарства різних організаційно-правових форм, їх структурні виробничі та функціональні підрозділи;

– фармакологічні і фармацевтичні компанії;

– освітні установи (викладацька діяльність);МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ4

– організації і підприємства малого, середнього та великого бізнесу;

– проектні організації,  науково-дослідні установи та ін.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: